O nas
 
 

Misją Stowarzyszenia „Wspólne Korzenie” jest utrzymywanie więzi z Rodakami, których los i historia wykluczyły z granic naszej Ojczyzny. Dla nich rokrocznie organizujemy takie akcje jak  między innymi „Polski Opłatek we Lwowie”, „Wielkanoc w Polsce”.


Pomagamy zarówno osobom indywidualnym, jak i polskim parafiom np. w Żółkwi, Lwowie, Kijowie. Stale współpracujemy z polskim konsulatem we Lwowie, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na Ukrainie, Białorusi, Rosji.


To z inicjatywy Stowarzyszenia została podjęta renowacja pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie. Dbamy o miejsca pamięci w Charkowie, Katyniu, Starobielsku czy Miednoje.


Bardzo istotnym punktem naszych działań statutowych jest promowanie dobrosąsiedzkich stosunków z naszymi wschodnimi sąsiadami, szczególnie z Ukrainą. Wśród osiągnięć możemy wymienić chociażby organizowanie Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Kultury, pomoc przy budowie pomnika „Krzyż kozacki”, konwoje z pomocą medyczną dla ofiar katastrofy lotniczej we Lwowie.


O innych naszych przedsięwzięciach można więcej przeczytać w zakładce Projekty.